Rozmiar tekstu:
 • Tekst standadowej wielkości
 • Tekst dużą czcionką
 • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniami o konkursach nr:

 • RPDS.04.04.01-IZ.00-02-107/16
 • RPDS.04.04.01-IZ.00-02-108/16
 • RPDS.04.04.02-IZ.00-02-109/16
 • RPDS.04.04.03-IZ.00-02-110/16

Ww. konkursy mają na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, dot. poddziałań: 4.4.1 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – konkursy horyzontalne i OSI oraz 4.4.2 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT WrOF; 4.4.3 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT AJ.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST;
 • administracja rządowa;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz zasoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • organizacje pozarządowe;
 • LGD;
 • spółki prawa handlowego, w których udział większościowy – ponad 50% akcji, udziałów, itp. – posiadają jednostki sektora finansów publicznych;
 • szkoły wyższe, ich związki i porozumienia;
 • jednostki naukowe.

Spotkanie jest jednodniowe, odbędzie się  16 maja 2016 r. w sali konferencyjnej nr 122 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 3-5 o godz. 10:00.

Udział  w spotkaniu jest bezpłatny.

Agenda spotkania

Wiecej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo tutaj