Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniami  o konkursach nr:

    RPDS.10.01.01-IZ.00-02-174/16
    RPDS.10.01.02-IZ.00-02-175/16
    RPDS.10.01.03-IZ.00-02-176/16
    RPDS.10.01.04-IZ.00-02-177/16

Ww. konkursy mają na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, dot. poddziałań: 10.1.1- konkursy horyzontalne i OSI oraz 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WrOF, 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AJ, 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AW [schemat 10.1 A,B,C].

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

  •     jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  •     jednostki organizacyjne JST;
  •     organizacje pozarządowe;
  •     organy prowadzące publiczne i niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego;
  •     przedsiębiorcy.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art.207 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Spotkanie jest jednodniowe, odbędzie się  28 października 2016 r. w sali konferencyjnej Wrocławskiego Kompleksu Szkoleniowego we Wrocławiu przy ul. Sztabowej 100, o godz. 10:00.

Szczegóły: link