Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

29 października 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wydało pozytywną opinię w zakresie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2014-2023 zatwierdzonej prze Komitet Sterujący i Prezydenta Miasta Jelenia Góra w dniu 23 października 2015 r.

Poniżej przedstawiamy zaktualizowaną Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej wraz z kompletem opinii:

Opinia Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie możliwości finansowania ZIT z RPO WD 2014-2020 

Opinia MIiR w zakresie zgodności Strategii ZIT AJ z Umową partnerstwa

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej

  1. Załacznik nr 1 - tabela wskaźników produktu, rezultatu bezpośredniego i rezultatu strategicznego ZIT AJ
  2. Załącznik nr 2 - koncepcja rozwoju transportu miejskiego obszaru ZIT AJ