Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Spotkanie informacyjne dot. Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (dot. poddziałań 10.2.2 – ZIT WrOF, 10.2.3 – ZIT AJ, 10.2.4 – ZIT AW) Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej), dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja RPO WD 2014-2020

Zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z  konkursem RPDS.10.02.03-IZ.00-02-055/16 dla ZIT AJ.

Ww. konkurs ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, dot. poddziałań 10.2.3 – ZIT AJ Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

W ubieganiu się o dofinansowanie mogą brać udział następujące podmioty wyszczególnione w SzOOP RPO WD, tj.:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne JST;
  • organizacje pozarządowe;
  • organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

Spotkanie jest jednodniowe, odbędzie się 28 stycznia 2016 r. w sali konferencyjnej nr 122 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 3-5 o godz. 10:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie: http://rpo.dolnyslask.pl/spotkanie-dotyczace-dzialania-10-2-zapewnienie-rownego-dostepu-do-wysokiej-jakosci-edukacji-podstawowej-gimnazjalnej-i-ponadgimnazjalnej/