Główne menu

Mysłakowice - zdjęcie przedszkola

Beneficjent: Gmina Mysłakowice

Tytuł projektu: Przebudowa z rozbudową Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach

Całkowita wartość: ponad 3,8 mln zł

Wartość dofinansowania z UE: ponad 3 mln zł

Plac zabaw z nowoczesnymi urządzeniami, winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, nowe wyposażenie sal przedszkolnych i nowa salka do terapii – to wszystko zyskały przedszkolaki z Mysłakowic. Dzięki wsparciu z funduszy unijnych władze gminy zainwestowały w rozbudowę przedszkola publicznego, w wyniku czego sto trzydzieścioro pięcioro dzieci uczy się i bawi w kolorowych, bezpiecznych pomieszczeniach.