Główne menu

IMG 0910 7.1.3 WojcieszowIMG 0920 7.1.3 Wojcieszow
Beneficjent: Gmina Wojcieszów
Tytuł projektu: „Utworzenie nowoczesnych pracowni: przyrodniczo – geograficznej, fizyczno – technicznej, pracowni języka angielskiego i niemieckiego oraz adaptacja sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Wojcieszowie”
RPDS.07.01.03-02-0013/16
Wartość projektu: ponad 350 tysięcy zł
Wartość dofinansowania z UE: ponad 300 tysięcy zł

Dzieci z Zespołu Szkół w Wojcieszowie dzięki realizacji projektu mają nowe, pięknie wyposażone sale do zajęć technicznych, fizycznych, przyrodniczych oraz językowych (jęz. angielski i niemiecki). Dodatkowo istniejąca wcześniej sala gimnastyczna została zaadaptowana na salę rehabilitacji dla uczniów niepełnosprawnych. W takiej szkole aż chce się uczyć!