Główne menu

Beneficjent: Powiat Jeleniogórski
Tytuł projektu: „Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim”
RPDS.02.01.03-02-0012/16
Wartość projektu: ponad 2 miliony zł
Wartość dofinansowania z UE: ponad 1,8 miliona zł

Projekt zrealizowany przez Powiat Jeleniogórski przyczynił się m.in. do zwiększenia dostępu do usług publicznych on-line i poprawy zarządzania usługami w Starostwie. Dzięki dofinansowaniu mieszkańcy powiatu mogą skorzystać z możliwości załatwiania swoich spraw za pośrednictwem Internetu. Działania projektowe pozwoliły na przystosowaniu istniejącej pasywnej infrastruktury informatycznej do świadczenia e-usług, na zakupie niezbędnej infrastruktury technicznej oraz wprowadzeniu e-usług.