Główne menu

Beneficjent: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
Tytuł projektu: „Nowa era biznesu - doradztwo dla MŚP z Aglomeracji Jeleniogórskiej”
RPDS.01.03.03-02-0001/17
Wartość projektu: ponad 2,1 miliony zł
Wartość dofinansowania: prawie 1,8 miliona zł

Przedmiotem projektu jest zapewnienie wsparcia w formie grantów na specjalistyczne usługi doradcze dla 150 przedsiębiorstw (MŚP), mających siedzibę na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej (AJ). Realizatorem dofinansowanej usługi doradczej będzie mogła być wyłącznie Instytucja Otoczenia Biznesu.