Główne menu

Beneficjent: Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego
Tytuł projektu: „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Jeleniogórskiej”
RPDS.01.03.03-02-0004/17
Wartość projektu: ponad 2,1 miliony zł
Wartość dofinansowania: prawie 1,8 miliona zł


Przedmiotem projektu jest wsparcie przedsiębiorczości mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej poprzez stworzenie im możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia doradczego. Wsparcie będzie miało formułę projektów grantowych, co pozwoli wykorzystać wieloletnie doświadczenie Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i jego partnerów IOB do pełnienia funkcji grantodawów, doprowadzi do wzmocnienia MŚP oraz ułatwi ich rozwój.