Główne menu

Beneficjent: Gmina Mysłakowice
Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy”
RPDS.03.03.03-02-0006/16
Wartość projektu: ponad 7 milionów zł
Wartość dofinansowania: prawie 6 milionów zł


Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy zlokalizowanych przy ulicy ul. Świerczewskiego 160.

WP 20180905 14 12 48 Rich LI strona