Główne menu

Beneficjent: Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela
Tytuł projektu: Remont elewacji wraz z ociepleniem i kolorystyką budynku parafialnego na terenie zabytkowego zespołu pocysterskiego budynków sakralnych parafii Rzymsko - Katolickiej Pw. św. Jana Chrzciciela przy ul. Cieplickiej 9 w Jeleniej Górze
RPDS.03.03.03-02-0012/16
Wartość projektu: ponad 900 tysięcy zł
Wartość dofinansowania: ponad 700 tysięcy zł


Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku parafialnego zlokalizowanego przy ul. Cieplickiej 9 w Jeleniej Górze. Inwestycja polegać będzie na przeprowadzeniu niezbędnych prac termomodernizacyjnych obejmujących m. in.: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku i piwnic, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, ocieplenie ściany zewnętrznej lukarn, ocieplenie dachu w części ogrzewanej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż liczników pomiaru zużycia energii cieplnej dla wentylacji i CO.