Główne menu

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra
RPDS.03.03.03-02-0021/16
Wartość projektu: prawie 2 miliony zł
Wartość dofinansowania: ponad 1,6 miliona zł

Przedmiot projektu jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej miasta Jelenia Góra, tj.: zabytkowego Ratusza Miejskiego oraz remizy Ochotniczej Straży Pożarnej.
Prace termomodernizacyjne w Ratuszu Miejskim - siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra oraz Rady Miejskiej Jeleniej Góry obejmują:
- docieplenie stropu pod dachem, ścian wewnętrznych, poddasza i podłogi na gruncie,
- wymianę starych okien i drzwi zewnętrznych, renowację części okien i drzwi zewnętrznych,
- wymianę wewnętrznych instalacji c. o. wraz z grzejnikami,
- osuszenie murów w części kondygnacji przyziemia.
Prace termomodernizacyjne w budynku remizy OSP Sobieszów obejmą:
- ocieplenie ściany zewnętrznych, połaci dachowej w części ogrzewanej i stropu pod nieogrzewanym poddaszem,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- montaż pompy ciepła typu powietrze-woda na potrzeby c.w.u.,

1