Główne menu

Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Na Skałkach 6 Jelenia Góra
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Na Skałkach 6 w Jeleniej Górze
RPDS.03.03.03-02-0032/16
Wartość projektu: prawie 300 tysięcy zł
Wartość dofinansowania: ponad 200 tysięcy zł

Przedmiot projektu jest termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Na Skałkach 6 w Jeleniej Górze. Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje: ocieplenie: ścian zewnętrznych – elewacji budynku, ścian fundamentowych z izolacją i drenażem, stropu piwnic, dachu oraz wymiana stolarki okiennej.