Główne menu

Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Konstytucji 3 Maja w Karpaczu
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 57 w Karpaczu
RPDS.03.03.03-02-0037/16
Wartość projektu: ponad 340 tysięcy zł
Wartość dofinansowania: prawie 160 tysięcy zł


Przedmiotem projektu jest termomodernizacja wielorodzinnego obiektu mieszkalnego przy ul. Konstytucji 3 Maja 57 w Karpaczu. Zakres projektu obejmuje:
- ocieplenie ścian zewnętrznych bez werand i ścian odeskowanych
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej,  
- ocieplenie dachu z wymianą pokrycia dachowego,
- wymianę oświetlenia w części wspólnej budynku.

1