Główne menu

Beneficjent: Gmina Wojcieszów
Tytuł projektu: „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej dla pełnienia funkcji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Podgórzynie”
RPDS.03.03.03-02-0028/16
Wartość projektu: ponad 20 milionów zł
Wartość dofinansowania: ponad 9 milionów zł


Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w tych obiektach, poprzez budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, jako obiektu o podwyższonych parametrach energetycznych i demonstracyjnych elementach edukacyjnych (zielone ściany i dachy, system zarządzania i monitorowania energii) oraz udostępnienie jej do zwiedzania celem zapoznania się z zastosowanymi rozwiązaniami.

20181013 172325