Główne menu

Beneficjent: Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
Tytuł projektu: Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
RPDS.04.03.03-02-0007/16
Wartość projektu: prawie 21 milionów zł
Wartość dofinansowania: ponad 13,4 milionów zł


Przedmiot projektu jest poprawa stanu technicznego i modernizacja zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.

DSC00714