Główne menu

Beneficjent: Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA” w Jeleniej Górze
Tytuł projektu: Rewitalizacja jedenastu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Barlickiego w Jeleniej Górze.
RPDS.06.03.03-02-0002/16
Wartość projektu: ponad 1,7 miliona zł
Wartość dofinansowania: prawie 1 milion zł

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców obiektów przy ul. Barlickiego poprzez poprawę estetyki, złego stanu technicznego oraz warunków termicznych. Projekt będzie składać się z poniższych zadań:
1. Renowacji budynków mieszkalnych, która obejmuje dokumentację projektu, studium wykonalności, projekt izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i przeciwdźwiękowych z płyt styropianowych (termomodernizacja), prac remontowych innych niż izolacje, wymiany pokrycia dachu z naprawą więźby, remontu klatek schodowych, zabezpieczenia i uporządkowania placu budowy, wymiany tynków elewacyjnych, wymiany instalacji gazowej oraz montażu udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
2. Informację i promocję projektu w formie reklamy (także na stronie internetowej SM) oraz tablicy zgodne z zapisami RPO.

Efektami projektu będą: odnowa obiektu położonego na obszarze zabytkowym, poprawa warunków mieszkaniowych oraz wizerunku zdegradowanego obszaru, aktywizacja lokalnej społ. na rzecz obszaru mieszkalnego.

20180908 160826