Główne menu

Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mickiewicza 2 w Jeleniej Górze
Tytuł projektu: Rewitalizacja obiektu mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 2 w Jeleniej Górze
RPDS.06.03.03-02-0003/16
Wartość projektu: ponad 200 tysięcy zł
Wartość dofinansowania: ponad 100 tysięcy zł


Celami projektu jest poprawa warunków i jakości życia lokatorów poprzez poprawę estetyki budynku, redukcja ucieczki ciepła oraz presji na środowisko przyrodnicze;  zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i zdrowotnego użytkowników;  polepszenie stanu technicznego obiektu.

DSC00639