Główne menu

Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa al. Wojska Polskiego 10 Jelenia Góra
Tytuł projektu: Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Wojska Polskiego nr 7, ul. Wojska Polskiego nr 10 oraz ul. Wojska Polskiego nr 11 w Jeleniej Górze
RPDS.06.03.03-02-0009/16
Wartość projektu: ponad 1 milion zł
Wartość dofinansowania: prawie 600 tysięcy zł

Celem projektu jest poprawa warunków mieszkaniowych (działania rewitalizacyjne), parametrów energetycznych budynków (częściowa termomodernizacja) oraz podniesienie estetyki zabudowy (działania rewitalizacyjne). Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację celów szczegółowych:
1. Poprawę warunków użytkowania budynków mieszkalnych,
2. Poprawę dostępności dla osób niepełnosprawnych budynków mieszkalnych,
3. Obniżenie kosztów ogrzewania budynków mieszkalnych.

DSC00764