Główne menu

Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 37 w Gryfowie Śląskim
Tytuł projektu: Rewitalizacja budynku mieszkalno – usługowego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rynek 37 w Gryfowie Śląskim pn. „remont pokrycia dachowego i elewacji”.
RPDS.06.03.03-02-0014/16
Wartość projektu: ponad 400 tysięcy zł
Wartość dofinansowania: ponad 120 tysięcy zł

W ramach niniejszego projektu będzie przeprowadzona rewitalizacja zabytkowego budynku mieszkalno-usługowego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rynek 37 w Gryfowie Śląskim polegająca na remoncie pokrycia dachowego i elewacji. Rewitalizacja będzie dotyczyła budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z przyległym do niego budynkiem, który pełni funkcje magazynu i biura dla sklepu usytuowanego na parterze budynku mieszkalnego. Przedmiotem inwestycji jest wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z dociepleniem dachu papowego, docieplenie stropów, remont elewacji - uzupełnienie tynków i malowanie elewacji budynku mieszkalnego wraz z przyległym budynkiem magazynowo - biurowym oraz montaż domofonu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

IMG 2317