Główne menu

Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa Wyczółkowskiego 12
Tytuł projektu: „Rewitalizacja budynku przy ul. Wyczółkowskiego 12 w Jeleniej Górze”
RPDS.06.03.03-02-0021/16
Wartość projektu: ponad 210 tysięcy zł
Wartość dofinansowania z UE: prawie 150 tysięcy zł

Zakres rzeczowy projektu obejmuje remont części wspólnych budynku w tym: remont dachu, balkonów, klatki schodowej, instalacji elektrycznej klatki schodowej, wymianę części stolarki okiennej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, remont drenażu i kanalizacji deszczowej. Celem projektu jest przeciwdziałanie degradacji miejskiej przestrzeni i jej zagospodarowanie, poprawa warunków mieszkaniowych i podniesienie estetyki zabudowy ul. Wyczółkowskiego.