Główne menu

Beneficjent: Gmina Miejska Piechowice
Tytuł projektu: „Rewitalizacja budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Piechowicach”
RPDS.06.03.03-02-0040/16-01
Wartość projektu: prawie 130 tysięcy zł
Wartość dofinansowania: 90 tysięcy zł

Przedmiotem projektu jest renowacja i remont części wspólnych budynku znajdującego się przy ul. Mickiewicza 1. Inwestycja zostanie zrealizowana etapami, a zakres prac obejmuje m.in.: remont i docieplenie dachu oraz elewacji, wymianę i remont stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie i izolację ścian fundamentowych, wymianę instalacji elektrycznej, remont klatki schodowej. Do budynku dla osób z niepełnosprawnościami jest dostęp z poziomu terenu, planowany jest montaż pochylni.

IMG 2281