Drukuj

Beneficjent: Gmina Świerzawa
Tytuł projektu: „Rewitalizacja Gminy Świerzawa, etap I”
RPDS.06.03.03-02-0043/16
Wartość projektu: ponad 472 tysięcy zł
Wartość dofinansowania: ponad 139 tysięcy zł

Przedmiotem realizacji projektu będą działania rewitalizacyjne polegające na remoncie części wspólnych jednego budynku wielorodzinnego w Gminie Świerzawa, miejscowości Stara Kraśnica (nr 65). Głównym celem projektu jest rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Świerzawa poprzez remont budynku mieszkalnego (wielorodzinnego).