Główne menu

Beneficjent: Gmina Miejska Kowary
Tytuł projektu: „Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i przebudowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach”
RPDS.06.03.03-02-0003/17
Wartość projektu: ponad 4,5 miliona zł
Wartość dofinansowania: ponad 4,3 miliona zł

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej w mieście Kowary celem nadania jej dawnej świetności i nadania nowych funkcji. W ramach projektu przewidziano realizację następujących zadań rewitalizacyjnych: - renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3, - przebudowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 3, - przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), - przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach.

WP 20180905 13 29 50 Rich LI