Główne menu

Strona główna

Beneficjent: Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego
Tytuł projektu: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze z przeznaczeniem na szkołę, adaptacja tychże pomieszczeń oraz ich wyposażenie - II etap.
RPDS.07.01.03-02-0010/16
Wartość projektu: prawie 2,5 miliona zł
Wartość dofinansowania z UE: prawie 2 miliony zł

Projekt dotyczy modernizacji części zabudowań byłego Kolegium Jezuickiego, które mają być zaadaptowane na pomieszczenia edukacyjne, oraz wyposażenia dwóch sal naukowych w pomoce dydaktyczne, dedykowane naukom matematyczno-przyrodniczym, oraz niezbędny sprzęt komputerowy w sali do matematyki i fizyki.

IMG 1781