Główne menu

Strona główna

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: Poprawa jakości nauczania zawodowego w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze
RPDS.07.02.03-02-0002/16
Wartość projektu: ponad 662 tysiące zł
Wartość dofinansowania z UE: prawie 564 tysięcy zł

Zakres projektu: doposażenie 7 pracowni dla liceum plastycznego oraz 3 pracowni dla Technikum Zawodowego w  Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze. Zostanie również zakupiony schodołaz, który będzie pozwalał na wygodny sposób transportowania osób niepełnosprawnych po schodach.

Celem projektu będzie dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy oraz kształcenia wysokiej klasy specjalistów poszukiwanych na rynku pracy. Przeprowadzone badania u pracodawców unaoczniają rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami pracodawców a opiniami dotyczącymi przygotowania absolwentów szkół zawodowych do wykonywania zadań na stanowisku pracy. Trzeba jednocześnie podkreślić, że kompetencje zawodowe są jedyną oraz najczęściej pożądaną (najbardziej wymaganą) cechą przyszłych pracowników.

Głównym celem kształcenia zawodowego, zarówno na poziomie technikum jak i liceum plastycznego jest przygotowanie ucznia do wykonywania zawodu oraz sprostanie oczekiwaniom pracodawców poszukujących pracowników w zawodach plastyk o specjalnościach: fotografia i film, formy rzeźbiarskie, techniki graficzne, formy użytkowe; technik technologii drewna, technik informatyk, fototechnik, technik organizacji reklamy, stolarz i fotograf.

4 wyposażenie