Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Asystent Osoby z Niepełnosprawnością dla Aglomeracji Jeleniogórskiej

Beneficjent: Sudecki Instytu Rozwoju Regionalnego
Tytuł projektu: Asystent Osoby z Niepełnosprawnością dla Aglomeracji Jeleniogórskiej
RPDS.09.02.03-02-0006/16
Wartość projektu: ponad 2,5 miliona zł
Wartość dofinansowania: prawie 2,4 miliona zł

Przedmiotem projektu jest podniesienie jakości życia osób z niepełnosprawnościami/niesamodzielnych poprzez zwiększenie ilości i jakości usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi świadczonych w lokalnej społeczności.

Projekt zakłada obligatoryjnie świadczenie usług asystenckich obligatoryjnie skierowanych do osób o różnym stopniu niepełnosprawności. Poprzedzone one będą przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego wśród osób niepełnosprawnych/niesamodzielnych/rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi/niesamodzielnymi – uczestników projektu. Jako wsparcie towarzyszące zaplanowano działania w zakresie:
-szkolenie dla asystentów/kandydatów na asystentów/opiekunów osób niepełnosprawnych/niesamodzielnych,
-szkolenia oraz doradztwo dla opiekunów faktycznych mające na celu zwiększenie umiejętności z zakresu opieki nad osobami niepełnosprawnymi/niesamodzielnymi.