Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Budowa pasywnego budynku użetyczności publicznej dla pełnienia funkcji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Podgórzynie

Beneficjent: Gmina Podgórzyn
Tytuł projektu: „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej dla pełnienia funkcji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Podgórzynie”
RPDS.03.03.03-02-0028/16
Wartość projektu: 20 666 392,35 zł
Wartość dofinansowania: 9 313 222,41 zł


Głównym celem projektu było zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w tych obiektach, poprzez budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, jako obiektu o podwyższonych parametrach energetycznych i demonstracyjnych elementach edukacyjnych (zielone ściany i dachy, system zarządzania i monitorowania energii) oraz udostępnienie jej do zwiedzania celem zapoznania się z zastosowanymi rozwiązaniami.

20181013 172325