Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Budowa przystanków kolejowych w ciągu linii kolejowej Wocław - Jelenia Góra - Jelenia Góra nr 274 i 311 / Kolej Aglomeracyjna

Beneficjent: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Tytuł projektu: Budowa przystanków kolejowych w ciągu linii kolejowej Wrocław –Jelenia Góra nr 274 i 311/Kolei Aglomeracyjnej
RPDS.05.02.03-02-0001/17
Wartość projektu: 22 532 735,54 zł
Wartość dofinansowania: 15 329 345,33 zł

Przedmiotowy projekt dotyczył budowy nowych oraz przebudowy istniejących stacji i przystanków na terenie miasta Jelenia Góra, pomiędzy stacjami Jelenia Góra i Jelenia Góra Sobieszów. Prace w zakresie budowy nowych przystanków polegały na: częściowej przebudowie (dostosowanie) układu torowego, budowie peronów z wyposażeniem, przebudowie (dostosowanie) urządzeń sterowania ruchem kolejowym i sieci trakcyjnej, oznakowanie szlaku kolejowego w obrębie stacji. Prace w zakresie przebudowy istniejących przystanków obejmowały: przebudowę (dostosowanie) układu torowego, przebudowę peronów, przebudowę (dostosowanie) urządzeń sterowania ruchem kolejowym i sieci trakcyjnej, oznakowanie szlaku kolejowego w obrębie stacji. Realizacja tego przedsięwzięcia znacząco zwiększyła dostęp do kolei zarówno z punktu widzenia codziennych dojazdów do pracy i szkoły, jak i z punktu widzenia obsługi ruchu poza aglomeracyjnego (wyjazdy poza Jelenią Górę), w tym ruchu turystycznego.

1