Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Budowa żłobka publicznego w Świerzawie

Beneficjent: Gmina Świerzawa
Tytuł projektu: Budowa żłobka publicznego w Świerzawie
RPDS.06.01.03-02-0001/16
Wartość projektu: prawie 1,4 miliona zł
Wartość dofinansowania: prawie 1,2 miliona zł


Przedmiotem projektu jest budowa żłobka publicznego w Świerzawie przy ul. Dworcowej 3, (w ramach prac budowlanych przewidziano dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych), wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym plac zabaw dla dzieci) i zakupem wyposażenia.

Celem głównym przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępu i upowszechnienie opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez budowę żłobka publicznego w Świerzawie.

DSC 8497