Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

e-Pielgrzymka.biz - wdrożenie e-usług w Gminie Pielgrzymka wraz z zakupem niezbędnej infrastruktury

Beneficjent: Gmina Pielgrzymka
Tytuł projektu: „e-Pielgrzymka.biz - wdrożenie e-usług w Gminie Pielgrzymka wraz z zakupem niezbędnej infrastruktury”
RPDS.02.01.03-02-0010/16
Wartość projektu: prawie 1,5 miliona zł
Wartość dofinansowania z UE: ponad 1,2 miliona zł

Projekt zrealizowany w Gminie Pielgrzymka jest adresowany do mieszkańców oraz wszystkich Interesantów Urzędu Gminy. Jego cele to zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie poprzez utworzenie m.in.: zaplecza technicznego do świadczenia w sposób zautomatyzowany e-Usług publicznych, Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych (np. Planowanie Przestrzenne: automatyczne generowanie e-formularzy e-wyrys, e-wypis, E-Zabytki Gminna Ewidencja Zabytków), Samorządowego Centrum Powiadamiania oraz E-sesja (dostęp online do posiedzeń Rady Gminy).