Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

e-Pielgrzymka.biz - wdrożenie e-usług w Gminie Pielgrzymka wraz z zakupem niezbędnej infrastruktury

Beneficjent: Gmina Pielgrzymka
Tytuł projektu: „e-Pielgrzymka.biz - wdrożenie e-usług w Gminie Pielgrzymka wraz z zakupem niezbędnej infrastruktury”
RPDS.02.01.03-02-0010/16
Wartość projektu: 1 464 167,01 zł
Wartość dofinansowania: 1 244 019,20 zł

Projekt zrealizowany w Gminie Pielgrzymka był adresowany do mieszkańców oraz wszystkich Interesantów Urzędu Gminy. Jego celem było zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie poprzez utworzenie m.in.: zaplecza technicznego do świadczenia w sposób zautomatyzowany e-Usług publicznych, Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych (np. Planowanie Przestrzenne: automatyczne generowanie e-formularzy, e-wyrysów, e-wypisów, E-Zabytki Gminna Ewidencja Zabytków), Samorządowego Centrum Powiadamiania oraz e-sesji (dostęp online do posiedzeń Rady Gminy).

e uslugi pielgrzymka