Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Edukacja - Praca - Sukces

Beneficjent: Stowarzyszenie "Pro-Motor"
Tytuł projektu: Edukacja - Praca - Sukces
RPDS.10.04.03-02-0014/16
Wartość projektu: 472 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 423 784,00 zł

 Przedmiotem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zainteresowanych kształceniem z własnej inicjatywy oraz doradztwo edukacyjno – zawodowe obejmujące 100 dorosłych osób z obszaru objętego mechanizmem ZIT AJ. Projekt zakładał podniesienie kompetencji/umiejętności zawodowych uczestników projektu poprzez udział w pozaszkolnych formach kształcenia.