Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Głęboka i kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Letniej 5, ul. Nad Zalewem 14, 16 - Bystrzyckiej 1, ul. Nad Zalewem 17, 19, ul. Nad Zalewem 30, 32 należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi

Beneficjent: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Agat” w Złotoryi
Tytuł projektu: Głęboka i kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Letniej 5, ul. Nad Zalewem 14, 16, Bystrzyckiej 1, ul. Nad Zalewem 17, 19, ul. Nad Zalewem 30, 32 należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi
RPDS.03.03.03-02-0027/16
Wartość projektu: 3 841 778,90 zł
Wartość dofinansowania: 2 017 532,98 zł

Przedmiotem projektu była termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat”. Budynki zlokalizowane są przy ul. Letniej 5, ul. Nad Zalewem 14, 16, 17, 19, 30, 32 oraz ul. Bystrzyckiej 1. Dzięki zmniejszeniu straty energii cieplnej, ilości jej wytwarzania i zastosowaniu OZE w postaci lamp solarnych realizacja projektu przyczyni się do m.in. redukcji CO2 oraz innych szkodliwych dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego gazów i pyłów.

Nad Zalewem 14 1