Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Głęboka i kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Letniej 5, ul. Nad Zalewem 14, 16 - Bystrzyckiej 1, ul. Nad Zalewem 17, 19, ul. Nad Zalewem 30, 32 należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi

Beneficjent: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Agat” w Złotoryi
Tytuł projektu: Głęboka i kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Letniej 5, ul. Nad Zalewem 14, 16 - Bystrzyckiej 1, ul. Nad Zalewem 17, 19, ul. Nad Zalewem 30, 32 należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi
RPDS.03.03.03-02-0027/16
Wartość projektu: ponad 3,8 miliona zł
Wartość dofinansowania: ponad 2 miliony zł

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków mieszkalnych należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat”. Budynki zlokalizowane są przy ul. Letniej 5, ul. Nad Zalewem 14, 16 - Bystrzyckiej 1 ul. Nad Zalewem 17, 19, ul. Nad Zalewem 30, 32. Dzięki zmniejszeniu straty energii cieplnej, ilości jej wytwarzania i zastosowaniu OZE w postaci lamp solarnych realizacja przyczyni się do m.in. redukcji CO2 oraz innych szkodliwych dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego gazów i pyłów.

Nad Zalewem 14 1