Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Gmina Wleń stawia na rozwój uczniów!

Beneficjent: Gmina Wleń
Tytuł projektu: „Gmina Wleń stawia na rozwój uczniów!"
RPDS.10.02.03-02-0003/20
Wartość projektu: 708 540,75 zł
Wartość dofinansowania: 673 113,71 zł

Przedmiotem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 136 uczniów oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizacje dodatkowych zajęć edukacyjnych, nabycie umiejętności i kompetencji u 30 nauczycieli oraz doposażenie 1 pracowni przedmiotowej umożliwiającej utworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w Zespole Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu.