Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Jeżów Sudecki na rzecz ochrony klimatu – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Beneficjent: Gmina Jeżów Sudecki
Tytuł projektu: Jeżów Sudecki na rzecz ochrony klimatu – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
RPDS.03.03.03-02-0010/16
Wartość projektu: 2 534 388,79 zł
Wartość dofinansowania: 900 400,54 zł

W ramach projektu zrealizowano prace związane z głęboką termomodernizację następujących budynków:
- budynku Szkoły Podstawowej w Siedlęcinie, ul. Kościelna 5,
- budynku Szkoły Podstawowej w Siedlęcinie, ul. Szkolna 10,
- budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernicy,
- budynku Ośrodka Zdrowia, Dziwiszów 43.
Zakres prac związanych z termomodernizacją obejmował m.in:  wymianę źródła ciepła - wymianę kotła węglowego na nowoczesny kocioł na biomasę wykorzystujący jako paliwo pelety, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien, wymianę systemów przygotowywania ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją oraz wymianę drzwi. Efektem zrealizowanych prac jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej, poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz podniesienie standardu i komfortu życia użytkowników zmodernizowanych budynków.

szkoła1