Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Klub dziecięcy szansą na aktywność zawodową rodziców/opiekunów

Beneficjent: Przedszkole Niepubliczne w Karpaczu Ewa Walczak
Tytuł projektu: Klub dziecięcy szansą na aktywność zawodową rodziców/opiekunów
RPDS.08.04.03-02-0002/17
Wartość projektu: ponad 420 tysięcy zł
Wartość dofinansowania: prawie 360 tysięcy zł

Przedmiotem projektu jest utworzenie Klubu Dziecięcego „Maluszek”, który zapewni opiekę dzieciom do lat 3. Klub Dziecięcy ma powstać przy Przedszkolu Niepublicznym w Karpaczu, przewiduje się utworzenie 22 miejsc dla dzieci. Klub Dziecięcy „Maluszek” ma wyróżniać się przede wszystkim własną kuchnią oraz dużym ogrodem. Zajęcia w placówce mają być dostosowane do wieku dzieci i ich rozwoju psycho-ruchowego, a także prowadzone przezwykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Dzieci niepełnosprawne otrzymają pomoc nauczycieli: logopedy i oligofrenopedagogika . Projekt przewiduje również zatrudnienie niani dla najbardziej potrzebujących w tym osób niepełnosprawnych. Projekt wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci jest odpowiedzią na trudną sytuację rodziców, którzy w wyniku braku możliwości zabezpieczenia alternatywnej formy opieki nad dzieckiem, nie są w stanie powrócić na rynek pracy.