Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Klub dziecięcy szansą na aktywność zawodową rodziców/opiekunów

Beneficjent: Przedszkole Niepubliczne w Karpaczu Ewa Walczak
Tytuł projektu: Klub dziecięcy szansą na aktywność zawodową rodziców/opiekunów
RPDS.08.04.03-02-0002/17
Wartość projektu: 421 023,20 zł
Wartość dofinansowania: 357 869,72 zł

Przedmiotem projektu było utworzenie Klubu Dziecięcego „Maluszek”, mającego na celu zapewnienie opieki dzieciom do lat 3. Klub Dziecięcy „Maluszek” wyróżnia się przede wszystkim własną kuchnią oraz dużym ogrodem. Zajęcia w placówce są dostosowane do wieku dzieci i ich rozwoju psycho-ruchowego. Projekt ma na celu wsparcie powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci.