Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze

Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa Muzealna 3
Tytuł projektu: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 3, Mickiewicza 56, Muzealna 3, Powstania Styczniowego 7, Powstania Styczniowego 13, Wrońskiego 8
RPDS.03.03.03-02-0031/16
Wartość projektu: 1,7 miliona zł
Wartość dofinansowania: ponad 1,2 miliona zł

Projekt dotyczy kompleksowej modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze przy ulicy Mickiewicza 3, Mickiewicza 56, Muzealna 3, Powstania Styczniowego 7, Powstania Styczniowego 13 oraz Wrońskiego 8.
Projekt zostanie zrealizowany poprzez wprowadzenie poniższych działań:
- docieplenie obiektu (docieplenie ścian zewnętrznych, stropów nad piwnicą, stropów, stropodachów, dachów),
- wymiana stolarki drzwiowej,
- wymiana oświetlenia,
- montaż zaworów termostatycznych.
Efektem projektu będzie:
- zwiększenie oszczędności rocznych kosztów energii,
- redukcji emisji gazów cieplarnianych uwalnianych do atmosfery,
- redukcja emisji pyłów zawieszonych PM10,
- zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną.