Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze

Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa Muzealna 3
Tytuł projektu: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 3, Mickiewicza 56, Muzealna 3, Powstania Styczniowego 7, Powstania Styczniowego 13, Wrońskiego 8
RPDS.03.03.03-02-0031/16
Wartość projektu: 1 733 148,82 zł
Wartość dofinansowania: 1 233 082,73 zł

Projekt dotyczył kompleksowej modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze przy ulicy Mickiewicza 3, Mickiewicza 56, Muzealnej 3, Powstania Styczniowego 7, Powstania Styczniowego 13 oraz Wrońskiego 8.
Projekt został zrealizowany poprzez wprowadzenie poniższych działań:
- docieplenie obiektu (docieplenie ścian zewnętrznych, stropów nad piwnicą, stropów, stropodachów, dachów),
- wymianę stolarki drzwiowej,
- wymianę oświetlenia,
- montaż zaworów termostatycznych.
Efektem projektu jest:
- zwiększenie oszczędności rocznych kosztów energii,
- redukcji emisji gazów cieplarnianych uwalnianych do atmosfery,
- redukcja emisji pyłów zawieszonych PM10,
- zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną.

6AF2TALoSoxjW DK4NS0LfG6tcIXpPPUKUHStA9Q3RvwMeqT9rxKFxRu9U7XWOWapo3gKFcfRwpsxfso NGhxP JNgcyFidfCXlhqX4Pp ADv0 H KaxxSiGkV9TJhMnvPQrhNBqeNit849zrLXljB76pjoStY3pbmykLWfzwWo7RtYbA5 tUe6h