Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Kompleksowe inwestycje, w tym docieplenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych na rzecz poprawy efektywności energetycznej SM Gryf w Gryfowie Śląskim obejmujące odnawialne źródła energii oraz inteligentny system zarządzania energią

Beneficjent: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gryf”
Tytuł projektu: Kompleksowe inwestycje, w tym docieplenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych na rzecz poprawy efektywności energetycznej SM Gryf w Gryfowie Śląskim obejmujące odnawialne źródła energii oraz inteligentny system zarządzania energią
RPDS.03.03.03-02-0029/16
Wartość projektu: 3 314 845,80 zł
Wartość dofinansowania: 1 408 192,00 zł


Projekt dotyczył kompleksowej termomodernizacji dziewięciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Gryfowie Śląskim przy ulicy Sienkiewicza od 1 do 8 i przy ul. Akacjowej 14, zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "GRYF". Przedmiotem projektu były prace obejmujące dla każdego z dziewięciu budynków:
- modernizację systemu grzewczego,
- montaż inteligentnego systemu zarządzania energią wraz z przeszkoleniem użytkowników,
- montaż instalacji fotowoltaicznych,
- docieplenie stropów i ścian zewnętrznych.
Przedsięwzięcie zakładało wdrożenie technologii ICT w postaci inteligentnego systemu zarządzania energią. Przedmiotem projektu było również wdrożenie usprawnień dla osób niepełnosprawnych w infrastrukturze budynków, tj. oznakowanie miejsc parkingowych, montaż tabliczek adresowych dla osób niewidomych, uruchomienie aplikacji webowej umożliwiającej monitorowanie kosztów ogrzewania w trybie online.

IMG 20201119 100026