Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Kompleksowe inwestycje, w tym docieplenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych na rzecz poprawy efektywności energetycznej SM Gryf w Gryfowie Śląskim obejmujące odnawialne źródła energii oraz inteligentny system zarządzania energią

Beneficjent: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gryf”
Tytuł projektu: Kompleksowe inwestycje, w tym docieplenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych na rzecz poprawy efektywności energetycznej SM Gryf w Gryfowie Śląskim obejmujące odnawialne źródła energii oraz inteligentny system zarządzania energią
RPDS.03.03.03-02-0029/16
Wartość projektu: ponad 3,3 miliona zł
Wartość dofinansowania: ponad 1,4 miliona zł


Projekt dotyczy kompleksowej termomodernizacji dziewięciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w m. Gryfów Śląski przy ulicy Sienkiewicza od 1 do 8 i przy ul. Akacjowej 14, zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "GRYF". Przedmiotem Projektu są prace i technologie obejmujące dla każdego z 9 budynków: - modernizację systemu grzewczego, - montaż inteligentnego systemu zarządzania energią wraz z przeszkoleniem użytkowników, - montaż instalacji fotowoltaicznych, - docieplenie stropów i ścian zewnętrznych. Przedsięwzięcie zakłada wdrożenie technologii ICT w postaci inteligentnego systemu zarządzania energią. Przedmiotem projektu jest również wdrożenie usprawnień dla osób niepełnosprawnych w infrastrukturze budynków stanowiących przedmiot Projektu, tj. oznakowania miejsc parkingowych, montaż tabliczek adresowych dla osób niewidomych, uruchomienie aplikacji web-owej umożliwiającej monitorowanie kosztów ogrzewania w trybie online.

IMG 2303