Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Leśny Bank Genów Kostrzyca ważnym elementem zachowania różnorodności biologicznej Aglomeracji Jeleniogórskiej - integracja ochrony ex situ w banku genów z funkcjami ogrodu botanicznego

Beneficjent: Leśny Bank Genów Kostrzyca
Tytuł projektu: „Leśny Bank Genów Kostrzyca ważnym elementem zachowania różnorodności biologicznej Aglomeracji Jeleniogórskiej - integracja ochrony ex situ w banku genów z funkcjami ogrodu botanicznego”
RPDS.04.04.03-02-0002/16-00
Wartość projektu: 2 240 173,53 zł
Wartość dofinansowania: 1 868 743,53 zł

Leśny Bank Genów w Kostrzycy jest miejscem, które zna każdy miłośnik ochrony przyrody. W ramach realizacji projektu przewidziano zachowanie zasobów genowych gatunków roślin pochodzących z najcenniejszych form ochrony przyrody Aglomeracji Jeleniogórskiej ( z rezerwatów przyrody, obszarów i siedlisk Natura 2000 oraz parków krajobrazowych). Działania te zostały wsparte poprzez modernizację wyposażenia technicznego wyłuszczarni i przechowalni nasion LBG Kostrzyca. Dzięki projektowi dokonano również rozbudowy infrastruktury Arboretum LBG Kostrzyca, które zajmuje powierzchnię ok. 14 ha i stanowi żywy bank genów, w którym przechowywane są egzemplarze najcenniejszych przedstawicieli chronionych i ozdobnych gatunków roślin.

IMG 9090