Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Leśny Bank Genów Kostrzyca ważnym elementem zachowania różnorodności biologicznej Aglomeracji Jeleniogórskiej - integracja ochrony ex situ w banku genów z funkcjami ogrodu botanicznego

Beneficjent: Leśny Bank Genów Kostrzyca
Tytuł projektu: „Leśny Bank Genów Kostrzyca ważnym elementem zachowania różnorodności biologicznej Aglomeracji Jeleniogórskiej - integracja ochrony ex situ w banku genów z funkcjami ogrodu botanicznego”
RPDS.04.04.03-02-0002/16-00
Wartość projektu: prawie 2,3 mln zł
Wartość dofinansowania: prawie 1,9 mln zł

Leśny Bank Genów w Kostrzycy jest miejscem, które zna każdy miłośnik ochrony przyrody. W ramach projektu przewidziano zachowanie zasobów genowych gatunków roślin pochodzących z najcenniejszych form ochrony przyrody Aglomeracji Jeleniogórskiej ( z rezerwatów przyrody, obszarów i siedlisk Natura 2000 oraz parków krajobrazowych). Działania są wsparte poprzez modernizację wyposażenia technicznego wyłuszczarni i przechowalni nasion LBG Kostrzyca. Dzięki projektowi zostanie również rozbudowana infrastruktura Arboretum LBG Kostrzyca (m.in. wykonanie edukacyjnego placu zabaw, wykonanie pergoli i sieci oświetlenia solarnego, budowę zbiornika wodnego, oczyszczenie i przebudowę oczek wodnych, budowę mostków drewnianych nad oczkami wodnymi). Samo Arboretum zajmuje powierzchnię ok. 14 ha i stanowi żywy bank genów, w którym przechowywane są egzemplarze najcenniejszych przedstawicieli chronionych i ozdobnych gatunków roślin. Projekt jest w trakcie realizacji, jednak już dziś warto wybierając się w Kotlinę Jeleniogórską odwiedzić to interesujące i ciekawe miejsce.

IMG 9090