Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Modenizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim

Beneficjent: Gmina Gryfów Śląski
Tytuł projektu: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim
RPDS.04.02.03-02-0003/16
Wartość projektu: 10 036 690,58 zł
Wartość dofinansowania: 6 958 309,37 zł

Przedmiotem projektu była gruntowna modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim. Inwestycja obejmowała dwa tereny - przepompowni głównej i oczyszczalni ścieków. Dzięki dofinansowaniu ciągi technologiczne zostały wyposażone w nowe urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową.

oczyszczalnia2