Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Modenizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim

Beneficjent: Gmina Gryfów Śląski
Tytuł projektu: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim
RPDS.04.02.03-02-0003/16
Wartość projektu: ponad 10 milionów zł
Wartość dofinansowania z UE: prawie 7 milionów zł

Przedmiotem projektu jest gruntowna modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim. Inwestycja obejmuje 2 tereny - przepompowni głównej i oczyszczalni ścieków. Dzięki dofinansowaniu ciągi technologiczne zostaną wyposażone w nowe urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową. Zakończenie inwestycji planowane jest na wrzesień 2019 roku.

oczyszczalnia2