Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

"Niesforne Jelonki"- sieć alternatywnych form opieki nad dziećmi do lat 3

Beneficjent: Fundacja "Jagniątków"
Tytuł projektu: "Niesforne Jelonki"- sieć alternatywnych form opieki nad dziećmi do lat 3
RPDS.08.04.03-02-0005/17
Wartość projektu: ponad 1,1 miliona zł
Wartość dofinansowania: prawie jeden miliona zł

Głównym zadaniem projektu jest stworzenie udogodnień w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarze ZIT AJ. Celem projektu jest: Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 o 62 miejsca na obszarze ZIT AJ poprzez utworzenie klubu dziecięcego i punktów opieki dziennej. Głównymi odbiorcami będą kobiety (90%) ze zwglęu na to że to one najczęściej rezygnują z pracy w celu zapewnienia opieki dzieciom. Wskazaną wyżej sytuację chcemy zniwelować poprzez utworzenie 1 klubu dziecięcego oraz 8 punktów opieki. Głównymi efektami projektu będzie ułatwienie 55 kobietom i 7 mężczyznom poruszanie się na rynku pracy, utworzenie miejsc opieki dla 62 dzieci.