Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Nowoczesna edukacja - wykształcenie z perspektywami

Beneficjent: Gmina Świerzawa
Tytuł projektu: Nowoczesna edukacja - wykształcenie z perspektywami
RPDS.10.02.03-02-0004/16
Wartość projektu: 748 629,08 zł
Wartość dofinansowania: 711 156,39 zł

Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 506 uczniów uczęszczających do szkół w gminie Świerzawa. Działania podejmowane w projekcie polegały na realizacji zajęć:
- rozwijających (j. angielski, niemiecki, matematyka, fizyka, biologia, informatyka, chemia, geografia, przyroda, szachy),wyrównujących (matematyka, j. angielski, informatyka, przyroda),
- doradztwa zawodowego i Akademii myślenia kreatywnego skierowanych do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i uczniów niepełnosprawnych.
Wsparciem objęto także nauczycieli, którzy zostali przeszkoleni w zakresie:
- posługiwania się technikami komputerowymi w dydaktyce,
- wykorzystania metod eksperymentu w edukacji,
- przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- rozwoju wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.
Szkoły zostały wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia innowacyjnych zajęć. W ramach projektu w szkołach podstawowych zostały utworzone międzyszkolne laboratoria przyrodnicze, a w Gimnazjum laboratorium biologiczne.

przyroda 2