Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych w Złotoryi

Beneficjent: Gmina Miejska Złotyryja
Tytuł projektu: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych w Złotoryi”
RPDS.03.04.03-02-0002/17
Wartość projektu: 6 660 418,48 zł
Wartość dofinansowania: 5 660 708,11 zł


Przedmiotem projektu jest rozbudowa śródmiejskich dróg rowerowych na terenie miasta Złotoryja połączonych w integralny sposób z: pętlą autobusową, przystankami komunikacji zbiorowej, parkingami P&R i B&R oraz siecią dróg miejskich. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji transportowej, zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych, lepszej integracji gałęzi transportu poprzez szersze wykorzystanie bardziej efektywnego transportu publicznego i niezmotoryzowanego indywidualnego oraz do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach projektu zaplanowano wykonanie dziewięciu parkingów rowerowych, zapewniających obsługę ważniejszych obiektów funkcjonalnych w ramach 9,37 km projektowanej trasy. W efekcie planowana sieć dróg rowerowych stanowić będzie integralny element sieci komunikacji miejskiej, łącząc się z komunikacją autobusową, samochodową indywidualną oraz taksówkową.

IMG 20201209 120935