Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych w Złotoryi

Beneficjent: Gmina Miejska Złotyryja
Tytuł projektu: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych w Złotoryi”
RPDS.03.04.03-02-0002/17
Wartość projektu: ponad 2,6 miliona zł
Wartość dofinansowania: prawie 2,3 miliona zł


Przedmiotem projektu jest rozbudowa śródmiejskich dróg rowerowych na terenie miasta Złotoryja połączonych w integralny sposób z: pętlą autobusową i PKS, przystankami komunikacji zbiorowej, parkingami P&R i B&R oraz siecią dróg miejskich. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji transportowej w ramach strategii niskoemisyjnej, zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych, lepszej integracji gałęzi transportu poprzez szersze wykorzystanie bardziej efektywnego transportu publicznego i niezmotoryzowanego indywidualnego oraz do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach projektu zaplanowano 9 parkingów rowerowych, zapewniających obsługę ważniejszych obiektów funkcjonalnych w ramach 9,37 km projektowanej trasy. Dwa z parkingów tych zlokalizowane będą w ramach zintegrowanych centrów przesiadkowych na obrzeżach centrum miasta – w ramach kluczowych węzłów komunikacyjnych, w granicach których zostanie zapewnionych 86 miejsc dla rowerów i 22 miejsca dla samochodów (typu B&R i P&R). W efekcie planowana sieć dróg rowerowych stanowić będzie integralny element sieci komunikacji miejskiej, łącząc się z komunikacją autobusową, samochodową indywidualną oraz taksówkową.