Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Podniesienie motywacji i rozwój kompetencji dzieci i młodzieży w Mirsku

Beneficjent: Gmina Mirsk
Tytuł projektu: Podniesienie motywacji i rozwój kompetencji dzieci i młodzieży w Mirsku
RPDS.10.02.03-02-0012/17
Wartość projektu: 749 237,65 zł
Wartość dofinansowania: 711 758,68 zł

Celem projektu było podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej i Technikum Hotelarsko - Turystycznym w Mirsku. W ramach projektu przeprowadzono dodatkowe zajęć dydaktycznych dla 105 uczniów, kursy zawodowe dla 30 nauczycieli przedmiotów ogólnych oraz doposażono pracownie przedmiotów przyrodniczych i pracownie TIK w innowacyjne narzędzia komunikacyjne.

20190305 095811