Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Poprawa dostępu do usługi opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez budowę żłobka w Gryfowie Śląskim

Beneficjent: Gmina Gryfów Śląski
Tytuł projektu: Poprawa dostępu do usługi opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez budowę żłobka w Gryfowie Śląskim
RPDS.06.01.03-02-0002/16
Wartość projektu: ponad 5,2 miliona zł
Wartość dofinansowania: ponad 3,1 miliona zł


Planowane przedsięwzięcie pn. „Budowa żłobka publicznego w Gryfowie Śląskim” realizowane w ramach zadania „Poprawa dostępu do usługi opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez budowę żłobka Gryfowie Śląskim” polegało będzie na: budowie budynku żłobka publicznego; budowie nowej infrastruktury technicznej niezbędnej do użytkowania obiektu: zewnętrznych i wewnętrznych instalacji: wodociągowych, kanalizacji sanitarnych, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej, centralnego ogrzewania, oświetlenia terenu, teletechnicznej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła; budowie komunikacji wewnętrznej ciągu pieszo – jezdnego wraz z zabezpieczeniem placu manewrowego, parkingu na 30 miejsc postojowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych; budowie zjazdu z drogi publicznej oraz montaż elementów małej architektury: urządzenia zabawowe na placu zabaw, kosze na odpadki, ławki, tablice informacyjne itp.; wykonaniu ogrodzenia terenu uwzględniającego wymogi bezpieczeństwa; wykonaniu nasadzeń zieleni ozdobnej niskiej i średniowysokiej.

sierpien 2018