Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych
RPDS.07.01.03-02-0014/16
Wartość projektu: ponad 804 tysięcy zł
Wartość dofinansowania z UE: prawie 684 tysięcy zł

Przedmiotem projektu są inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni cyfrowych jeleniogórskich szkół podstawowych i gimnazjalnych - zakup nowoczesnego sprzętu TIK oraz specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych do wspomagania rozwoju uczniów niepełnosprawnych.