Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej wraz z wyposażeniem w Jeżowie Sudeckim

Beneficjent: Gmina Jeżów Sudecki
1.Tytuł projektu: „Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej wraz z wyposażeniem w Jeżowie Sudeckim”
RPDS.07.01.03-02-0009/16
Całkowita wartość: 7 381 339,33 zł
Wartość dofinansowania: 4 509 182,70 zł

2. Tytuł projektu: „Budowa gminnego przedszkola wraz z wyposażeniem w Jeżowie Sudeckim”
RPDS.07.01.03-02-0004/16
Całkowita wartość: 2 362 266,61 zł
Wartość dofinansowania: 1 912 898,20 zł

Jedna z dwóch inwestycji w edukację na terenie gminy Jeżów Sudecki to przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku oświatowego w Jeżowie Sudeckim. Z pozyskanych środków rozpoczęto przebudowę i rozbudowę istniejącej szkoły, co w efekcie poprawi warunki nauczania. Ponadto ważnym elementem w ramach przedsięwzięcia szkoły jest wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni.

Sam projekt jest powiązany z dwoma innymi realizowanymi projektami w gminie: z budową przedszkola dla 100 dzieci oraz z projektem dotyczącym zapewnieniu równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Tymi długo wyczekiwanymi przedsięwzięciami władze gminy chcą odwrócić trend, że dzieci i rodzice dojeżdżają do szkół i przedszkoli na terenie Miasta Jeleniej Góry. Gmina przestanie być jedynie „sypialnią” pobliskiej Jeleniej Góry, stąd też projekty te są ważne również z punktu widzenia rozwoju społeczności lokalnej i budowania trwałych więzi wśród dzieci, nauczycieli i rodziców.

Zespół Szkolno Przedszkolny Jeżów Sudecki