Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Przedszkole Ence Pence - odkrywamy dziecięce pasje

Beneficjent: Joanna Nowacka
Tytuł projektu: Przedszkole Ence Pence - odkrywamy dziecięce pasje
RPDS.10.01.03-02-0010/19
Wartość projektu: 420 700,00 zł
Wartość dofinansowania: 356 020,00 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie o 20 liczby miejsc w Przedszkolu Ence Pence oraz organizacja zajęć dodatkowych dla 65 dzieci mających na celu nabycie przez nich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, niwelujących deficyty rozwojowe oraz wzrost umiejętności poprzez wsparcie prawidłowego rozwoju oraz nabycie przez dwóch nauczycieli kompetencji zawodowych.