Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Remont elewacji wraz z ociepleniem i kolorystyką budynku parafialnego na terenie zabytkowego zespołu pocysterskiego budynków sakralnych parafii Rzymsko - Katolickiej Pw. św. Jana Chrzciciela przy ul. Cieplickiej 9 w Jeleniej Górze

Beneficjent: Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela
Tytuł projektu: Remont elewacji wraz z ociepleniem i kolorystyką budynku parafialnego na terenie zabytkowego zespołu pocysterskiego budynków sakralnych parafii Rzymsko - Katolickiej Pw. św. Jana Chrzciciela przy ul. Cieplickiej 9 w Jeleniej Górze
RPDS.03.03.03-02-0012/16
Wartość projektu: 1 123 439,25 zł
Wartość dofinansowania: 954 923,36 zł


Przedmiotem projektu była termomodernizacja budynku parafialnego zlokalizowanego przy ul. Cieplickiej 9 w Jeleniej Górze. Inwestycja polegała na przeprowadzeniu niezbędnych prac termomodernizacyjnych obejmujących m. in.: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku i piwnic, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, ocieplenie ścian zewnętrznych lukarn, ocieplenie dachu w części ogrzewanej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż liczników pomiaru zużycia energii cieplnej dla wentylacji i CO. Efektem zrealizowanych prac jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej, poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz podniesienie standardu i komfortu życia użytkowników obiektu.

na stronę