Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul. Kowalskiego 1

Beneficjent: Gmina Lubomierz
Tytuł projektu: „Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul. Kowalskiego 1”
RPDS.06.03.03-02-0016/17
Wartość projektu: ponad 12,3 miliona zł
Wartość dofinansowania: ponad 8,1 miliona zł

Projekt dotyczy odnowy historycznego układu urbanistycznego Lubomierza oraz przywrócenia lub nadania nowych funkcji społecznych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych trzem obiektom zabytkowym poprzez rewitalizację Rynku, budynku przy ulicy Kowalskiego 1 oraz remont wraz z przebudową budynku i zagospodarowaniem terenu OSP na potrzeby stworzenia remizy strażackiej. W wyniku realizacji projektu zostanie zrewitalizowana powierzchnia 1,97 ha, wsparte 2 zabytkowe budynki oraz 3 obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

rynek